Đấu trường Âm nhạc Nhí - Tàu Anh Qua Núi

Đấu trường âm nhạc NHÍ 1 – Tàu anh qua núi – My Phạm – Ngọc Ánh

https://www.facebook.com/dautruongamnhac.thvl/videos/370982566861775/

Ca khúc:Tàu anh qua núi 
Biểu diễn: My Phạm – Ngọc Ánh trong tập 1 Đấu trường âm nhạc nhí

Đấu trường âm nhạc nhí tập 2 lên sóng THVL1 lúc 21h Thứ 2 từ ngày 24/6.