8 Lạng Nửa Cân | Tập 6 Full | Lâm Vỹ Dạ – Hứa Minh Đạt