Hậu NALA Lê Lộc Vẫn Than Ế, Trốn Mẹ Lê Giang Đi Tìm Cơ Hội Với Hữu Tín | BTS Khi Chàng Vào Bếp

Lê Lộc chém tiếng anh như Gió và bị Hữu Tín bóc phốt ngay vẫn còn ế. Chém tiếng Anh, gặp từ Khó ta lái qua Tiếng Việt :)))