Tag: da money team andree

 • Minh Lai đi flow đặc biệt khó, lyrics có chiều sâu lấn át Shorty Thang bản rap NAY MAI | RAP VIỆT

  Minh Lai đi flow đặc biệt khó, lyrics có chiều sâu lấn át Shorty Thang bản rap NAY MAI | RAP VIỆT

  Minh Lai đi flow đặc biệt khó, lyrics có chiều sâu lấn át Shorty Thang bản rap NAY MAI | RAP VIỆT Link tập Full: https://www.youtube.com/watch?v=9gitpjz97ZY #RapViệtMùa3 #RapVietSeasson3 #TrấnThành #Karik #Suboi #JustaTee #Bray #BigDaddy #TháiVG #Andree #VieShows #ShowMoi2023 Rap Việt mùa 3: https://click.vieon.vn/wSBG/ytrvm3 Xem thêm tại: https://click.vieon.vn/wSBG/yttvshow 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 và 𝐋𝐈𝐊𝐄 để theo dõi những video…

 • Cậu Ấm, Cô Chén Rhyder thể hiện thế mạnh melodic rap “so găng” cùng Dubbie | RAP VIỆT MÙA 3

  Cậu Ấm, Cô Chén Rhyder thể hiện thế mạnh melodic rap “so găng” cùng Dubbie | RAP VIỆT MÙA 3

  Cậu Ấm, Cô Chén Rhyder thể hiện thế mạnh melodic rap “so găng” cùng Dubbie | RAP VIỆT MÙA 3 Link tập Full: https://www.youtube.com/watch?v=9gitpjz97ZY #RapViệtMùa3 #RapVietSeasson3 #TrấnThành #Karik #Suboi #JustaTee #Bray #BigDaddy #TháiVG #Andree #VieShows #ShowMoi2023 Rap Việt mùa 3: https://click.vieon.vn/wSBG/ytrvm3 Xem thêm tại: https://click.vieon.vn/wSBG/yttvshow 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 và 𝐋𝐈𝐊𝐄 để theo dõi những video mới nhất:…

 • Andree và Da Money Team on mic trước vòng đối đầu | RAP VIỆT

  Andree và Da Money Team on mic trước vòng đối đầu | RAP VIỆT

  Andree và Da Money Team on mic trước vòng đối đầu | RAP VIỂT Link tập Full: https://www.youtube.com/watch?v=7JTihdQyplY #RapViệtMùa3 #RapVietSeasson3 #TrấnThành #Karik #Suboi #JustaTee #Bray #BigDaddy #TháiVG #Andree #VieShows #ShowMoi2023 Rap Việt mùa 3: https://click.vieon.vn/wSBG/ytrvm3 Xem thêm tại: https://click.vieon.vn/wSBG/yttvshow 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 và 𝐋𝐈𝐊𝐄 để theo dõi những video mới nhất: https://bit.ly/subVieshows ================================= 💯 VieShows 💯là một…

 • Da Money Team khiêu chiến "đến để chơi nhạc, không thi", JustaTee mai mối couple Andree, B Ray

  Da Money Team khiêu chiến "đến để chơi nhạc, không thi", JustaTee mai mối couple Andree, B Ray

  Da Money Team khiêu chiến “đến để chơi nhạc, không thi”, JustaTee mai mối couple Andree, B Ray Link tập Full: https://www.youtube.com/watch?v=7JTihdQyplY #RapViệtMùa3 #RapVietSeasson3 #TrấnThành #Karik #Suboi #JustaTee #Bray #BigDaddy #TháiVG #Andree #VieShows #ShowMoi2023 Rap Việt mùa 3: https://click.vieon.vn/wSBG/ytrvm3 Xem thêm tại: https://click.vieon.vn/wSBG/yttvshow 𝐒𝐔𝐁𝐒𝐂𝐑𝐈𝐁𝐄 và 𝐋𝐈𝐊𝐄 để theo dõi những video mới nhất: https://bit.ly/subVieshows =================================…